Disclaimer

Disclaimer voor www.vcnn.nl

Verwarmings Centrum Noord Nederland verleent u hierbij toegang tot www.vcnn.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Verwarmings Centrum Noord Nederland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.vcnn.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Verwarmings Centrum Noord Nederland.

Beperkte aansprakelijkheid

Verwarmings Centrum Noord Nederland spant zich in om de inhoud van www.vcnn.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.vcnn.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Verwarmings Centrum Noord Nederland.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.vcnn.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.vcnn.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Verwarmings Centrum Noord Nederland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Verwarmings Centrum Noord Nederland.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Verwarmings Centrum Noord Nederland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:00 - 12:00 uur
13:00 - 18:00 uur

Zaterdag

09:00 - 12:00 uur

Contact

Verwarmings Centrum Noord Nederland
Kanaal A n.z 132
7881 KN Emmercompascuum

Tel: 0591-352975
Fax: 0591-351628
E-mail: info@vcnn.nl

© Verwarmings Centrum Noord Nederland